اخبار گالری ها، اخبار هنری، اخبار هنری کشور

اولین نمایشگاه انفرادی ابوالقاسم سعیدی در گالری شهریور

اولین نمایشگاه انفرادی ابوالقاسم سعیدی در ایران، ۲۲ خرداد در نگارخانه شهریور برپا می شود. سعیدی در حالی پس از شش دهه، آثارش را برای نخستین بار در ایران روی دیوار می برد که میزبان این نمایشگاه نیز افتتاحش را با نمایشگاه این هنرمند جشن می گیرد . در نمایشگاه سعیدی آثاری مربوط به سال های مختلف فعالیت هنری این نقاش روی دیوار خواهد رفت؛آثاری که در اغلب آنها،شاهد درآمیختن درونمایه های ایرانی با سبک ها و تکنیک های مدرن هستیم. قرار است در این نمایشگاه حدود ۲۰ تابلو در ابعاد مختلف به نمایش گذاشته می شود.

درباره نویسنده

این سایت دریچه ای است بسوی هنر فردا هنری که در جای جای این کشور پهناور امید به آینده ای دوخته که در بهترین شرایط بتواند حیات خود را اصلاح نماید و آینده ای آباد و روشن را برای ایران اسلامی رقم بزند