همه نوشته‌های برچسب 'بازیگران'

عشاق ناکام در شعر فارسی

محمود دولت آبادی در رمان نفس‌گیر و بلند «کلیدر» می‌نویسد: «آدم به عشق آدم زنده است». این یعنی مفهوم …